porn movie
 
 
 | 设为首页 | English Version
联系方式 >
留言反馈 >
您的位置:首页 > 联系我们 > 联系方式
江苏飞达钻头股份有限公司
地 址:中国江苏丹阳飞达工业区
邮 编:212312
外贸部:
电话:086-0511-86321012
传真:086-0511-86312066
E-mail:FDZQL0088@163.COM
E-mail:liujx@feida-china.net
电话:086-0511-86321151
E-mail:pengly@feida-china.net

国贸一部
电 话:086-0511-86321146
传 真:086-0511-86316802
E-mail:songyq@feida-china.net
国贸二部
电 话:086-0511-86321152
传 真:086-0511-86316802
E-mail:caib@feida-china.net
国贸三部
电 话:086-0511-86321163
传 真:086-0511-86316802
E-mail:zhangh@feida-china.net
Copyright © 2011 feidadrills.com, All Rights Reserved  网站备案号:苏ICP备08113907号